Vakanties en verlof

Vakanties en verlof

Vakanties en studiedagen

Vakanties/vrije dagen 2022-2023
Prinsjesdag 20 september 2022
Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag  7 april 2023
Tweede paasdag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 mei en 19 mei 2023
Tweede pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023

 

Studie (mid)dagen Op studiedagen zijn de leerlingen de hele dag vrij.Op studiemiddagen zijn de leerlingen om 12.15 uur vrij. 
Studiedag 19 september 2022
Studiedag 17 november 2022
Studiemiddag  5 december 2022
Studiemiddag 17 januari 2023
Studiedag 22 maart 2023
Studiemiddag 6 april 2023
Studiedag 30 mei 2023
Studiemiddag  13 juni 2023
Studiedag  7 juli 2023

Verlof

Verlof buiten de schoolvakantie

Alle leerlingen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dat wil zeggen dat zij iedere dag naar school moeten en

alleen vrij hebben in de schoolvakanties en op de in dit boekje vermelde vrije dagen. Het kan gebeuren dat een leerling extra verlof nodig heeft, in verband met gewichtige omstandigheden. Ouders moeten in zo’n geval een verlofaanvraag indienen bij de teamleider. Verlofformulieren zijn te verkrijgen via de administratie van de school. Meer informatie over het aanvragen van verlof vindt u hieronder. Op de website van de gemeente Den Haag kunt u lezen welke gewichtige omstandigheden in aanmerking komen voor het verlenen van extra verlof.

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.45 uur tot 15.00 uur.

Woensdagochtend: 8.45 uur tot 12.15 uur.

De lessen beginnen elke ochtend om 8.45 uur. Vanaf 8.30 uur is er toezicht op de speelplaats. Leerlingen van de kleutergroepen mogen om 8.30 uur naar de klas worden gebracht. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 worden ‘s ochtends om 8.40 uur op de speelplaats verwacht, dan klinkt de eerste bel en gaan alle groepen naar binnen. Uw kind mist veel als het te laat komt. Als uw kind vaak te laat komt, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Komt hij/zij dan nog steeds te laat, dan melden wij dat bij de leerplichtambtenaar.

Wanneer uw kind niet op school kan komen, moet u de school voor 8.45 uur bellen. Indien uw kind zonder bericht afwezig is, belt de school naar huis. Als uw kind met het busje komt, bel dan ook tijdig de vervoerder. U belt ook naar de vervoerder als uw kind weer beter is.