Vakanties en verlof

Vakanties en verlof

Vakanties en studiedagen

Vakanties/vrije dagen 2023-2024
Prinsjesdag 19 september 2023
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag  29 maart 2024
Tweede paasdag 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Hemelvaart 9 mei 2024
Tweede pinksterdag 20  mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

 

Studie (mid)dagen Studie (mid)dagen

Op studiemiddagen zijn de leerlingen vrij vanaf 12.15 uur.

Studiedag (iedereen aanwezig) 18 september 2023
Studiedag (iedereen aanwezig) 17 november 2023
Studiemiddag (werkmiddag) 5 december 2023
Studiemiddag (werkmiddag) 22 december 2023
Studiedag (werkdag) 25 januari 2024
Studiedag (iedereen aanwezig) 14 maart 2024
Studiemiddag (werkmiddag) 28 maart 2024
Studiedag (iedereen aanwezig) 21 mei 2024
Studiedag (werkdag) 10 juni 2024
Studiedag (margedag) 12 juli 2024

Verlof

Verlof buiten de schoolvakantie

Alle leerlingen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dat wil zeggen dat zij iedere dag naar school moeten en

alleen vrij hebben in de schoolvakanties en op de in dit boekje vermelde vrije dagen. Het kan gebeuren dat een leerling extra verlof nodig heeft, in verband met gewichtige omstandigheden. Ouders moeten in zo’n geval een verlofaanvraag indienen bij de teamleider. Verlofformulieren zijn te verkrijgen via de administratie van de school. Meer informatie over het aanvragen van verlof vindt u hieronder. Op de website van de gemeente Den Haag kunt u lezen welke gewichtige omstandigheden in aanmerking komen voor het verlenen van extra verlof.

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.45 uur tot 15.00 uur.

Woensdagochtend: 8.45 uur tot 12.15 uur.

De lessen beginnen elke ochtend om 8.45 uur. Vanaf 8.30 uur is er toezicht op de speelplaats. Leerlingen van de kleutergroepen mogen om 8.30 uur naar de klas worden gebracht. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 worden ‘s ochtends om 8.40 uur op de speelplaats verwacht, dan klinkt de eerste bel en gaan alle groepen naar binnen. Uw kind mist veel als het te laat komt. Als uw kind vaak te laat komt, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Komt hij/zij dan nog steeds te laat, dan melden wij dat bij de leerplichtambtenaar.

Wanneer uw kind niet op school kan komen, moet u de school voor 8.45 uur bellen. Indien uw kind zonder bericht afwezig is, belt de school naar huis. Als uw kind met het busje komt, bel dan ook tijdig de vervoerder. U belt ook naar de vervoerder als uw kind weer beter is.