Over de Cor Emousschool

De Cor Emousschool staat voor spraakmakend onderwijs

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs aan kinderen met communicatieve problemen in een veilige en uitdagende omgeving, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontplooien en voorbereid worden op hun toekomst.

Onze kernwaarden zijn: Vertrouwen, Professionaliteit, Expertise en Ontwikkeling.

Op de Cor Emousschool:

 • Bieden wij onze leerlingen veel gelegenheid om positieve ervaringen op te doen op het gebied van communicatie in een veilige en open sfeer.
 • Dagen wij leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen en ondersteunen wij hen in hun totale ontwikkeling.
 • Hebben wij positieve en hoge verwachtingen van iedere leerling.
 • Benadrukken wij de sterke kanten van de leerlingen, zodat ieder kind
  succeservaringen kan opdoen.
 • Zorgen wij voor een inspirerende en uitdagende leeromgeving en maken wij gebruik van actuele leer- en hulpmiddelen.
 • Analyseren wij de leeropbrengsten en gebruiken deze om ons onderwijs verder te verbeteren en te ontwikkelen.
 • Zetten wij ons in voor een goede communicatie en afstemming met alle ouders en verzorgers.

 

Andere belangrijke kenmerken van onze school zijn:

 • Onze medewerkers zijn professionals en hebben de regie in de zorg voor de leerlingen binnen de school.
 • Wij werken systematisch aan kwaliteit, middels modern en vernieuwend
  onderwijs, waarbij wij elkaar ondersteunen om het maximale uit onszelf, elkaar en de kinderen te halen.
 • Wij hebben plezier in leren en kunnen reflecteren op het handelen van onszelf en de ander.
 • Wij willen, ook als school met een regionale functie, een goede partner zijn in de wijk.
Het team

Wie doet wat op de Cor Emousschool?

Het team
Het onderwijs

Over het onderwijs op de Cor Emousschool

Het onderwijs
Zorgstructuur

Hoe is de leerlingzorg geregeld?

Lees meer

Stichting VierTaal

Onze school is onderdeel van Stichting VierTaal. VierTaal is een instelling met openbare scholen en ambulante diensten voor primair en voortgezet cluster 2 onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De scholen en diensten van VierTaal bevinden zich in Amsterdam, Den Haag en Schagen.

Stichting VierTaal