Praktische informatie en jaarkalender

Praktische informatie en jaarkalender

Meer over schooltijden, ziekmelden, bijzonder verlof en andere praktische informatie.

Vakanties, verlof, ziekmelden en schooltijden

Downloads

Infokaart Cor Emousschool

Kaart met praktische informatie over de school, zoals vakanties, lestijden etc..

Formulier aanvragen bijzonder verlof

Klachtenregeling Stichting VierTaal

Schoolgids Cor Emousschool