Klachtenregeling

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de gang van zaken op school kunt u die het beste in eerste
instantie melden bij de leerkracht, de teamleider of de directie. Mocht dit niet leiden tot
een oplossing, dan kunt u aanvullend gebruik maken van de klachtenregeling. Deze
regeling beoogt een zorgvuldige behandeling van klachten waarmee het belang van
betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school.

Om de klachtenregeling goed te kunnen uitvoeren hebben wij op de Cor Emousschool een schoolcontactpersoon aangesteld: Henriëtte Lievestro. Zij is telefonisch op school bereikbaar. Indien zij niet beschikbaar is en u haar snel wilt spreken, kan de administratie er voor zorgen dat zij contact met u opneemt. Indien u vindt dat uw klacht op school onvoldoende wordt gehoord of opgelost dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersonen van het bevoegd gezag. Onze schoolcontactpersoon kan u daarbij helpen.

 

VierTaal heeft een eigen klachtenregeling. Ons bestuur is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie onderwijs. De klachtenregeling kunt u vinden op de website van VierTaal. De vertrouwenspersoon bij het bevoegd gezag is: mevrouw Klaartje Kuitenbrouwer.

 

E-mailadres: kkuitenbrouwer@hetabc.nl

Telefoon: 06 – 31 63 15 49

Algemene nummer van het ABC: 020-7990010