Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Op de Cor Emousschool hebben we een oudercoördinator

Zij is de drijvende kracht achter de ontwikkeling en uitvoering van het ouderbeleid. Daarbij organiseert zij verschillende ouderactiviteiten en stuurt zij de ouderraad aan. Haar rol is het bevorderen van de verbinding tussen ouders en school en tussen ouders onderling. Met suggesties of opmerkingen over ouderbeleid en ouderbetrokkenheid op school, kunt u bij de oudercoördinator terecht.

De ouderbijdrage

Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om activiteiten waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren.

Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om activiteiten, zoals Sinterklaas, feesten en sportdagen te kunnen organiseren.
De hoogte van de ouderbijdrage is € 15, – per leerling per schooljaar. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een betaalverzoek.