Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

AVG

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht
Stichting VierTaal de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Hoe gaan wij om met de informatie van en over leerlingen. De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de leerlingenadministratie van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek – de informatie verbeteren of aanvullen. Een aantal vragen in dit inschrijfformulier zijn wij wettelijk verplicht aan u te stellen.

Meer informatie over de AVG kunt u vinden op de website van Stichting VierTaal.