Opening BuutTaal Den Haag

Met trots kondigen we de officiële opening van het project BuutTaal aan.

In samenwerking met basisschool De Buutplaats is VierTaal Den Haag in augustus 2022 een project gestart voor een specialistische groep voor leerlingen in de onderbouw. Tot de doelgroep behoren leerlingen die in groep 1, 2 en mogelijk groep 3 van het regulier onderwijs achterstanden laten zien op het gebied van de communicatieve redzaamheid en/of auditieve vaardigheden (vermoedelijk uit een taalontwikkelingsstoornis). 

Het onderwijsaanbod aan deze specifieke groep leerlingen heeft als doel een intensieve begeleiding aan te bieden op het gebied van de communicatieve redzaamheid en de spraak-taalontwikkeling. 

Tevens is het doel om de specialistische kennis en hulp van het cluster 2 onderwijs over te dragen aan het team van De Buutplaats zodat de expertise gewaarborgd blijft. 

BuutTaal biedt de leerlingen twee ochtenden per week begeleiding door een leerkracht, ambulant begeleider en logopedist. Samen geven zij vorm aan het specialistische taalaanbod. Iedere dag wordt er gewerkt volgens een vaste structuur waarin taal- en communicatieve vaardigheidslessen centraal staan.

In de aanloopfase is gekeken naar welke materialen en methodieken ingezet gaan worden. Ook zijn leerlingen d.m.v. een screening en observaties geselecteerd. In september 2022 is de groep gestart met 10 leerlingen. 

Na 5 maanden zijn de eerste resultaten zichtbaar. Het aanbod en dagprogramma staat. Eén leerling heeft zich al zo sterk ontwikkeld dat zij op eigen kracht door kan in de reguliere groep. Bij andere leerlingen groeien de communicatieve vaardigheden. Expertise tussen de drie betrokken collega’s wordt uitgewisseld en groeit. We zijn heel trots op de samenwerking tussen alle betrokkenen.

Op 16 februari is dit project feestelijk geopend. We toosten op de samenwerking en uitwisseling van expertise tussen De Buutplaats, het SPPOH, De Cor Emousschool en de ambulante dienst van VierTaal Den Haag.