5 oktober 2019

Project ‘Reis Mee!’

Op woensdag 2 oktober, op de eerste dag van De Boekenweek, is het startschot gegeven voor ons nieuwe project ‘Reis mee!’. Hierbij waren veel enthousiaste kinderen en ouders aanwezig.

De basis van dit project is het thema van De Kinderboekenweek 2019; ‘Reis Mee!’. Aan de hand van een reiskoffer is er gepraat over het project en over de onderwerpen van de  komende weken. Elke klas heeft een attribuut uit de reiskoffer gekozen. Vervolgens hebben twee van de aanwezige logopedisten een heel leuk toneelstukje voor de aanwezigen opgevoerd, om de brug te leggen naar de inhoud van ons project.

Met het attribuut uit de reiskoffer gaan de kinderen de komende weken een eigen theatervoorstelling maken die ze op de afsluiting op woensdag 20 november gaan opvoeren. De komende weken gaan de klassen hier hard mee aan de slag. Iedereen heeft er heel erg veel zin in en we weten zeker dat er thuis veel enthousiaste verhalen verteld gaan worden!

project Reis Mee
Deel deze pagina