Arrangementen

De onderwijsbehoefte centraal!

Cluster 2 onderwijs heeft de arrangementen ingedeeld in twee hoofdvormen. Afhankelijk van de intensiteit en expertise die nodig is om aan de onderwijsbehoefte van de leerling tegemoet te komen, wordt één van de volgende arrangementen door de commissie toegekend.

Ondersteuningsarrangement

De leerlingen heeft extra ondersteuning van de instelling nodig. De ondersteuning is te realiseren op een reguliere school. Een onderwijs-ondersteuningsarrangement kent vele vormen, afhankelijk van de mate van ondersteuning die moet worden ingezet om de onderwijsdoelen te behalen. De ondersteuning kan zich richten op de leerling zelf of op de ondersteuning van de leerkracht op de reguliere school.

Onderwijsarrangement

De leerling heeft veel extra ondersteuning nodig op meerdere gebieden. De ondersteuningsbehoefte ten aanzien van de taalontwikkeling is hierbij primair. De leerling heeft een aangepast en individueel lesprogramma nodig. Dit kost veel tijd en aandacht en is niet te realiseren op een reguliere school. Bij een intensief onderwijsarrangement gaat de leerling daarom naar een school voor speciaal onderwijs.

De commissie van onderzoek stelt de duur van het arrangement vast.

Meer informatie :

VierTaal www.viertaal.nl
Simea www.simea.nl

Aanmeldpunt Den Haag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het aanmeldpunt van onze Ambulante Dienst.

aanmeldpunt